Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Pineline Group Oy
Kynttilätie 3
11710 RIIHIMÄKI

Rekisterin nimi
Pineline Group Oy asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt tai ostanut asiakkaana Pineline Group Oy:n tuotteita tai palveluita.

Rekisterin käyttötarkoitus
Verkkokauppatoiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen, mikä edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröidyt henkilöt
Pineline Group Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet asiakkaiksi tai tehneet ostoksia verkkokaupastamme.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja rekisteröityneistä asiakkaista:
– Sähköpostiosoite, Nimi, Osoite, Puhelinnumero.
– Mahdollinen suostumus Pineline Group Oy:n lähettämien sähköpostitiedotteiden vastaanottamiseen.
– Tieto siitä, onko käyttäjä ilmoittanut lukeneensa ja hyväksyneensä Pineline Group Oy:n toimitusehdot.
– Käyttäjän tekemät tilaukset.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pineline Group Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin.

Rekisterin tietojen luovutus
Pineline Group Oy:n asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai viranomaisten vaatimusten seurauksena.

Rekisterin tietojen suojaaminen
Asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa ylläpitäville henkilöille mm. salasanoin. Kaikki tietojen käsittelyyn liittyvä http-liikenne on ssl-suojattua.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Pineline Group Oy:n talousosasto
info@pineline.fi
019 774 860